Een begeleider GGZ doet deze dingen

We leven in een tijd waar mentale gezondheid meer aandacht krijgt dan ook. Dat is maar goed ook, want het is ook een groter probleem dan ooit. Er zijn veel mensen die worstelen met hun mentale gezondheid en er zijn zelfs veel mensen die dagelijks kampen met gedachten omtrent zelfmoord en dergelijke. Bovendien zijn er ook veel jongeren die hiermee te maken krijgen. Dat is geen lekker vooruitzicht, maar gelukkig komt er steeds meer en steeds betere hulp voor. In de GGZ bijvoorbeeld; dit speelt een grote rol! Maar wat doet een begeleider GGZ eigenlijk dagelijks? Dat vertellen wij je in deze blog zodat je er een duidelijk beeld bij krijgt. 

Administratieve taken van een begeleider GGZ

We gaan straks in op de dingen die meer te maken hebben met het beter maken van de mentale gezondheid van mensen die behandeld worden, maar eerst willen we je wat vertellen over de taken die hier ondersteunend bij werken. Naast directe zorgverlening heeft een begeleider GGZ namelijk ook administratieve taken. Ze moeten nauwkeurige verslagen bijhouden van de voortgang van cliënten, behandelplannen up-to-date houden en zorgen voor de juiste documentatie voor verzekeringsdoeleinden. Deze administratieve verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat de zorg naadloos verloopt en dat cliënten de juiste ondersteuning ontvangen. Bovendien zijn ze ook verantwoordelijk voor het opstellen van de behandelplannen. Deze plannen zijn op maat gemaakt en richten zich op de specifieke behoeften en doelen van elke cliënt. 

Individuele begeleiding en groepstherapie van een begeleider GGZ

Een begeleider GGZ is zowel bezig met individuele begeleiding als met groepstherapie. Het voeren van individuele gesprekken met cliënten is een belangrijke taak. Tijdens deze sessies bieden ze een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin cliënten vrijuit kunnen praten over hun geestelijke gezondheidsproblemen. Begeleiders luisteren actief, stellen vragen en bieden ondersteuning om cliënten te helpen inzicht te krijgen in hun emoties en gedachten. Dit wordt bovendien ook gedaan in de vorm van groepstherapie. Dit is op een hele andere manier effectief vanwege het feit dat deze groepen mensen met vergelijkbare geestelijke gezondheidsuitdagingen samenbrengen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Begeleiders faciliteren deze sessies en zorgen voor een ondersteunende en respectvolle omgeving waarin deelnemers kunnen groeien en herstellen. 

Crisisbehandeling door de behandelaar

In de GGZ komen er vaak spoedgevallen voor. Iemand wordt onwel, iemand voelt zich echt heel slecht of iemand wil zichzelf of een ander wat aandoen. Het kan allemaal voorkomen, hoe naar het ook is. Een begeleider GGZ is in staat adequaat te reageren. GGZ begeleiders zijn namelijk getraind in crisisinterventie en staan paraat om te reageren wanneer cliënten in nood verkeren. Ze bieden emotionele steun, helpen bij het ontwikkelen van strategieën om hiermee om te gaan en kunnen indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Bovendien zijn ze ook in staat dingen te verrichten die voorkomen dat de situatie verder escaleert. Als één persoon een crisis veroorzaakt, is het namelijk ook nodig dat de andere patiënten hier geen last van hebben. Dit kan snel escaleren en dat moet voorkomen worden. 

Author: itsbelgium